Informace o časopisech

V dnešní době existuje nepřeberné množství časopisů s duchovní tematikou. Ne každý z nás je informován o obsahu těchto týdeníků či měsíčníků. Každého z nás osloví něco jiného. Abychom si dobře vybrali, k tomu je zapotřebí prolistovat si je a třeba i přečíst. K nahlédnutí jsou v sakristii říčanského i ostrovačického kostela.
Jistě si pro svoji rodinu vyberete, neboť vycházejí časopisy jak pro křesťanskou mládež a děti, např. NEZBEDA, ANDĚL STRÁŽNÝ, ANNO DOMINI („AD“), či pro mariánské ctitele IMMACULATA, tak pro celé křesťanské rodiny - SALVE, SVĚTLO. SALESIÁNSKÁ RODINA.
I čtením těchto časopisů prohlubujeme svůj vztah k Bohu a k lidem a čerpáme sílu a poučení pro každodenní povinnosti, mnohdy najdeme odpovědi na naše otázky.
Objednávat si je můžete na adrese uvedené v každém časopisu, ať už si vyberete kterýkoliv.