Informace o farní knihovně (1993)

Letos byla založena farní knihovna obsahující knihy s duchovní tématikou. Tato křesťanská literatura je uložena na faře v Ostrovačicích. V případě Vašeho zájmu o zapůjčení některé z těchto zajímavých knih se obraťte kdykoliv na pana faráře. Říčanští zájemci se mohou obrátit také na paní Ševčákovou, u které naleznou seznam knih. Přivítáme i jakékoliv připomínky a doporučení křesťanských knih k rozšíření naší farní knihovny.