Informace z farnosti (1994)

* 5. července t. r. se uskuteční pouť na Velehrad. Cena zájezdu asi 80 Kč. Bližší informace u paní Ševčákové.
* Společenství probíhají každý čtvrtek ve 20 hodin na faře v Ostrovačicích.
* Knihovna - nezapomeňme na možnost půjčení knih a objednávky křesťanských časopisů.
* Schola - přes prázdniny ukončila zkoušky, sejdeme se na nich opět v září, dá-li Pán. * Hledá se vedoucí pro naši mladší školní mládež (katolický skaut) či podobně).
* Evangelizace - pro zajímavost uvádíme, že březnového evangelizačního pořadu P. Dokládala se zúčastnilo přes 500 „účastníků“.
* Kurs PPR - od listopadu do března proběhlo v naší farnosti
školení - O metodách přirozeného plánování rodičovství.
* Poradna PPR - Brno, Polní (u Milosrdných bratří) - Mendlovo nám.
* Poradna pro ženu v tísni - Brno, Bílý dům
* Dovolená rodin - organizuje centrum pro rodinu a děti,
Petrov 4, Brno (ve velmi rozumných cenových relacích, s duchovním programem)
* Poradna pro manžele i při výchovných problémech dětí, Starobrněnská 7, Brno
* 11. a 12. srpna budeme mít jedinečnou příležitost zhlédnout ostatky sv. Václava, které budou přivezeny do kostela v Ostrovačicích v dopoledních hodinách. K jejich uctění bude konána po celou noc adorace a uskuteční se slavnostní družičkový průvod.
*Dne 20. srpna t. r. je možné uskutečnit poutní zájezd do Wambeřic, se zastávkou na poutním místě v Králíkách. Cena zájezdu asi 160-200 Kč. Závazné přihlášky přijímá Marie Ševčáková do 20. července t. r.
* 10. září t. r. se v Říčanech budou konat d o ž í n k y. Při této příležitosti bude sloužena mše sv. s poděkováním za úrodu. Je připravována přehlídka hovězího dobytka, vesnicí půjde průvod se žebřiňáky, nebude chybět tanec pod máji, zahraje nám dětská kapela a bude vystaveno i staré zemědělské nářadí.