Iniciativy pro rodiny (1994)

Zpráva o informačním setkání v Olomouci

(19. 2. 1994)

Den zahájil P. Michal Altrichtr modlitbou a promluvou na téma Úkoly křesťanské rodiny v současném světě.
Hlavní myšlenkou bylo EFFATHA - otevři se - Bohu, partnerovi.
Sobectví = „Takhle si to představuji já“.
Effatha = „Jak si to představuješ ty?“ (Bože, muži, ženo).
Po této promluvě následovalo seznámení s programem TEEN STAR, který je určen především katolickým školám a týká se sexuální výchovy 14-17-leté mládeže.
Na podzim tohoto roku by mohl proběhnout 1. díl školení asi 20 lektorů tohoto programu, a to pod osobním vedením sestry Hanny Klaus z USA (MUDr. gynekologie a porodnictví). Zájemci o tento kurz se mohou hlásit na Centru pro rodinu v Olomouci.
Třetím, velmi zajímavým a podnětným bodem programu byly informace o možnosti vzniku
děkanátních středisek pro rodinný život. Střediska by měla zajišťovat tyto služby:
- příprava snoubenců na manželství
- příprava ke křtu
- víkendy pro manžele
- přednášky přirozených metod plánování rodičovství -f- jiné (známost, manželství, výchova dítěte)
- vydávání farního zpravodaje
- vyhledávání náhradních rodin pro krátkodobou i dlouhodobou péči o děti
- nabídky sociálně slabším rodinám - zahraniční prázdniny pro děti
- kurzy a rekolekce křesťanských podnikatelů
- kontakty pro ženy v tísni
- rodinné poradenství
- katecheze
- centrum charity
- zajištění hlídání dětí během mše svaté
- nabídka hlídání dětí pro mladé manžele ve večerních hodinách
- cvičení těhotných žen + příprava na porod s tatínkem
- modlitební společenství
Není také zanedbatelné, že na aktivity těchto středisek lze získat peníze od Ministerstva kultury.
Nakonec jsme byli seznámeni s možností víkendových setkání - víkendy pro manžele, kde účelem je dát možnost duchovního a všeobecného rozhledu i těm, kteří mají nevěřící partnery a tudíž se (pokud partner nechce) nemohou zúčastnit takových akcí, jako jsou Manželská setkání (viz nulté číslo FZ). Vždy je přítomen kněz. Víkendy pro muže organizuje (zajišťuje) ing. Zbyněk Doman-
ský, Jaroslavice 169, 760 01 Zlín. Víkend pro ženy organizuje Gita Vyleťalová, Pivovarská 8,
794 01 Krnov. Dále pořádá centrum v Olomouci jedenkrát ročně víkendy pro osamělé maminky (přijedou bez dětí) a spolu s brněnským centrem pro rodinu týdenní dovolené pro jednorodičovské rodiny. Informace podá brněnské nebo olomoucké centrum pro rodinu.