Invokace

Do srdce tvého
jak do přehrady milosrdenství
svůj žal a úzkost vhazujeme
na ruce tvé jak na kotvy
naděje zavěšujeme poslední
ve chvílích nejtěžších
Panno věrná

Z tvých očí
Potěšení zarmoucených
sílu svou v žízni popíjíme
a radujem se z nalezených cest
jež bolestný tvůj meč
klestil nám v houští bezradnosti

Před vpádem nepřátel
ať už jsou v nás či ve světě
do tebe se zavíráme
Věži Davidova
a před potopou nenávisti
hladiny oceánu zvedající
svět celý v sobě skryj
Archo úmluvy

Vůni jež vábí nás ze všech stran
podivným magnetem milostí
usměrni
Růže tajemná
a podobu svou nám zjev
a podobu naši nám ukaž
v tobě
Zrcadlo spravedlnosti

Až půjdem okolo
a kladivem neodbytnosti své
prosbami na tebe zaklepem
Dome zlatý
nakloň se k nám
a polibkem pokoje
Uzdravení nemocných
malomocenství naše uzdrav

K tobě až přijdem naposled
poděkovat
jak do chrámu Šalamounova
a darem tělo s duší přinesem
ujmi se nás
a klíčem lásky mateřské
nebe nám otevři
Bráno nebeská

(Josef Veselý, sbírka Boží přátelé)