Irské novoroční přání

Abys zůstal ušetřen každého utrpení - to ti nepřeji,
ani to, aby tvá další cesta byla samá růže
a aby po tvé tváři neskanula žádná slza,
abys nezakusil nikdy žádnou bolest -
né - nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce,
utrpení zušlechťuje,
bolest a úzkost tě uvedou do společenství
s Marií a Dítětem
a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou.

Mé přání k tobě zní spíš takto:
Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci
drahocennou vzpomínku na dobré věci života,
abys vždy statečně obstál ve své zkoušce,
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou,
když vrchol, k němuž nutno vystoupit,
se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí v tmách.

Aby Boží dary v tobě rostly
a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, sílu
v duše těch, k nimž tě pojí láska.
Abys vždy měl přítele, jenž je opravdový
a je hoden tvého přátelství, jenž ti dodá důvěry,
když ti síly slábnou a nedostává se ti světla.
Abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl tak výšin,
aby v radosti i bolesti provázel tě stále
láskyplný úsměv vtěleného Slova
a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska,
jak on si to s touhou přeje — kvůli tobě.

neznámý autor