Ještě ke křížové cestě v Brně

Ještě se vracíme ke křížové cestě, která se konala v neděli 21. března 2010 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Kromě faktu, že tato křížová cesta zůstala zapsaná v našich srdcích, je ještě pár dalších důvodů k tomuto návratu.

Konečně je k dispozici kvalitnější fotografie Dómského komorního sboru, řízeného paní Bcl. Dagmar Kolařovou.

Velmi zajímavá a podnětná byla úvodní řeč dómského faráře otce ThLic. Petra Šikuly. Poté, co krátce představil manžele Schovancovy, tj. Bělu Schovancovou (básnířku a členku literární sekce Pařížské akademie věd, autorku textu křížové cesty) a jejího manžela Ladislava Schovance (akademického malíře, který křížovou cestu ilustroval svými obrazy), ještě řekl:

Když se jeden umělec přátelí s jiným, tak je velká naděje, že svět umění bude obohacen. A tak se i stalo díky přátelství manželů Schovancových s manžely Pololáníkovými. Když paní Běla Schovancová napsala v roce 2007 svou báseň Křížová cesta s Matkou Páně, projevila přání, zda by se jí neujal mistr tónu a neoděl ji do slavnostního šatu paní hudby.

Skladatel, varhaník a pedagog, pan Zdeněk Pololáník, se této výzvy, jak mi sám řekl, s radostí ujal, a tak se dnes můžeme těšit na verše Běly Schovancové zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Pro pana Pololáníka nebyla tematika křížové cesty nová, mezi jiným lze připomenout oratorium na slova Paula Claudela Napřed je třeba unést kříž, nebo soubor písní s názvem Velikonoční cesta. Tvorba brněnského rodáka, který zakotvil v Ostrovačicích u Brna, je ovšem daleko širší a zahrnuje díla koncertní a hudebně dramatická, dále díla duchovní a nakonec hudbu k filmům, činohrám, pro rozhlas a televizi. Celkem přes 280 titulů. My z jeho tvorby dnes uslyšíme:

  • Preludio festivo
  • píseň Před tvou tváři stojím Bože
  • Esultazio e pianto
  • a nakonec zmiňovanou Křížovou cestu s Matkou Páně.

(Otci Petru Šikulovi patří díky za to, že nám svou řeč poskytl k zveřejnění).

Nakonec Vám ještě s radostí přinášíme fotografii bývalého faráře v Ostrovačicích otce Jaroslava Horáka (při setkání s panem Zdeňkem Pololáníkem po skončení křížové cesty).