Ježíš uložen do hrobu

Hrob - tunel k věčnosti, kterým budem muset projít.

Pomalu den co den
do skály života všedního
hloubíme tunel k věčnosti
Ty sám se k nám dobýváš
křížem své milosti
přes kalvarskou horu.

Určitě se jednou setkáme
po dlouhé námaze
jako dva tuneláři.
V sázce však zůstává
ten upřímný stisk ruky
a srdečné objetí
plné blaženosti.

Ježíš položen do hrobu - jedná se o 14. zastavení klasické křížové cesty nebo o 13. zastavení (v tomto případě) tzv. velikonoční cesty (jejímž 14. zastavením je Kristovo zmrtvýchvstání).

Verše: Josef Veselý
Obraz (socha): Karel Stádník - jeho křížová cesta se nachází v kostele Panny Marie, Královny Míru, v Praze na Lhotce. K přítomnému obrazu: Po bitvě u Waterloo pátrá vojevůdce Wellington se svým adjutantem po nějaké stopě života. Smrtící poselství děla je rozeseto všude kolem, země je rozorána granáty. Jen na obzoru je vidět holý strom a pár zpola vyvrácených křížů nad hroby zabitých.
Hudba k žalmu (zde): Zdeněk Pololáník