K diecéznímu setkání mládeže (1995)

Vraťme se ještě k diecéznímu setkání mládeže s otcem biskupem. Zeptali jsme se některých kamarádů na jejich dojmy:

Mottem celého setkání byl verš Janova evengelia: Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Dojmy všech účastníků byly perfektní".

Radek

Zaujaly mne živé obrazy. Byly to výstižné a vtipně vyobrazené momenty ze života Jana Sarkandera, do kterých se aktivně zapojili i naši chlapci".

Kamila

Na těchto setkáních se mi velice líbí jejich báječná atmosféra. Mladí lidé se seznamují s novými křesťany a především - všichni jsou tam k oslavě Boha.
Zapůsobila na mě scénka o lidské pýše, lakomství, sobectví a lži. Myslím, že tato setkání prohlubují víru mladých lidí
".

Pavel