K poutním zájezdům (2006)

Koncem května a v polovině června letošního roku byly pro zájemce obou našich farností uspořádány dva autobusové poutní zájezdy. První směřoval do Čech: do Klokot, na Svatou Horu a na Křemešník. Druhý do Žarošic, na Blatničkou horu s kaplí sv. Antonína a na Velehrad. Cílová místa byla stručně popsána už v předešlém čísle Farního zpravodaje. Dovolím si proto jen několik osobních postřehů.
I když jsem na většině navštívených míst už předtím aspoň jednou byl, Klokoty a Křemešník jsem navštívil poprvé, a byl jsem spokojen. Moravská poutní místa mi byla známější, protože jsem je v minulosti navštívil vícekrát, a to včetně Velehradu. Přesto mne zde tentokrát čekalo milé překvapení - poprvé jsem mohl na delší dobu vstoupit do krásné kaple Matky Unie a prohlédnout si v ní slavný obraz téhož jména. Už dříve jsem se dočetl, že obraz měl být náhradou za Velehradskou Madonu, obraz přinesený podle legendy sv. Cyrilem a Metodějem, který se ztratil za husitských válek. Obraz Matky Unie měl a má ve věřících vyvolávat potřebu modlitby za jednotu křesťanů, především Slovanů.
Pěkná poutní atmosféra po oba zájezdy panovala i při cestě uvnitř autobusu. Lidé mohli sledovat výklad k místům, kudy jsme právě projížděli, mohli se připojit ke společné modlitbě, ke zpěvu nábožných písní. Mohli v zadumání sledovat poklidnou krajinu, v té době ještě plnou dozrávající úrody.
Byly to moc pěkné a vydařené poutní cesty. Za jejich přípravu a organizaci chci tímto veřejně poděkovat panu faráři B. Provazníkovi a sestře Helence Maláškové. Jejich úsilí přineslo dobré plody! Oddaným pomocníkem organizátorům při obou cestách byl trvalý jáhen, sympatický pan inženýr Večeřa ze Zbraslavi. Při druhé pouti našeho pana faráře během cesty zcela zastoupil a přispěl k úspěšnému průběhu obou cest. Také jemu patří dík poutníků!

 

Autoři článků: