K životnímu jubileu Zdeňka Pololáníka

Z podnětu našeho pana faráře P. L. Bradáče vyšlo rozhodnutí, že by se měly narozeniny skladatele a varhaníka Zdeňka Pololáníka oslavit mší sv. v kostele v Ostrovačicích. Pro farníky a nejbližší, kteří přijeli jubilantovi blahopřát, sloužili mši sv.  P. L. Bradáč a rosický děkan  P. T. Mikula. Mše sv. byla v sobotu 23. října v 10,30 hod. na poděkování za dar života a požehnání do dalších let. Při mši sv. zpívala Schola z Říčan pod vedením Mgr. D. Ryšánkové. Na konci mše sv. zástupci jednotlivých obcí Ostrovačic, Říčan a Vev. Knínic přišli popřát jubilantovi za všechny farníky. Krásné květinové a jiné dary i od jednotlivců byly spojeny s poděkováním za obětavou  varhanickou službu několika generacím. Radostná setkání a gratulace rodiny proběhla v Restauraci U Nedbálků do večerních hodin.

Mezi četnými písemnými gratulacemi byla přání od pana arcibiskupa Mons. J. Graubnera, pana biskupa Mons. J. Hrdličky z Olomouce. Milou pozornost věnoval jubilantovi brněnský biskup Mons. V. Cikrle a pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka.

Autoři článků: