Kalendárium léto 2008

KALENDÁRIUM AKCÍ od Velikonoc do konce letních prázdnin 2008

30. 3.

koncert souboru Kantila Křtiny

16. 4.

setkání Klubu seniorů

1. 5.

začátek Svatodušní novény

18. 5.

mše sv. obětovaná za členy a členky živého růžence

21. 5.

mše sv. obětovaná za P. Vladislava Dvořáka při příležitosti nedožitých 65 let

22. 5.

mše sv. a průvod Božího Těla

25. 5.

mše sv. a průvod Božího Těla

25. 5.

mše sv. a průvod Božího Těla

31. 5.

vzpomínka na otce Bedřicha

7. 6.

setkání s dětmi k 1. sv. přijímání

8. 6.

1. sv. přijímání

20. 6.  táborák pro děti

27. 6.

modlitby matek, 1. setkání

28. 6.

modlitby matek, 2. setkání

29. 6.

poutní slavnost patronů kostela sv. Petra a Pavla

29. 6.

modlitby matek, 3. setkání

5. 7.

slavnost sv. Cyrila a Metoděje

18.-20. 7.

setkání české a slovenské mládeže

kolem 15. 8.

pouť na hrad Veveří se mší sv.

20.-23. 8.

společná pěší pouť na Velehrad

7. 9.

pouť rodin

20. 9.

pouť rosického děkanství