Kalendárium podzim 2008

15. 10.

Setkání klubu seniorů

Ostrovačice - fara v 9.00

15. 10.

Vzpomínka na papeže Jana Pavla II. při příležitosti 30. výročí jeho zvolení

Veverské Knínice - kostel v 17.00

16. 10.

Říčany - kostel v 18.00

17. 10.

Ostrovačice - kostel v 18.00

17. 10.

Setkání pro všechny zájemce při příležitosti začátku přípravy na svátost biřmování (viz níže článek Biřmování v našich farnostech)

Ostrovačice - fara v 19.00

21. 10.

Adorační den farnosti Veverské Knínice

Veverské Knínice - kostel

23. 10.

Mše sv. obětovaná za členy a členky živého růžence

Říčany - kostel v 18.00

26. 10.

Připomínka 90. výročí konce 1. světové války a vzniku Československé republiky (viz níže článek 28. října)

Obvyklý nedělní pořad bohoslužeb

8. 11.

Konference věnovaná sv. Pavlovi, kterou pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze

Brno, bude upřesněno

20. 11.

Svatocecilské zpívání dětí

Říčany - kostel v 18.00

23. 11.

Benefiční koncert při příležitosti památky sv. Cecilie

Říčany - kostel v 17.00

2. 12.

Adorační den farnosti Ostrovačice

Ostrovačice - kostel

3. 12.

Setkání klubu seniorů

Ostrovačice - fara v 9.00

5. 12.

Pocta sv. Barboře

Ostrovačice - kostel v 18.00