Katolická charismatická konference 1995

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 13.-16. července 1995 v Českých Budějovicích

Dalo by se dlouze vyprávět o krásné atmosféře tohoto setkání, o jednotlivých přednáškách, o mši svaté, při které zaznívala chvála Páně v jazycích,... Našla by se řada myšlenek, které by bylo dobré zdůvodnit, ale na to zde není místo, a tak dvě myšlenky za všechny:

1. Konferenci zahajoval o. kardinál Vlk, přítomni byli také o. biskup Liška a o. biskup Radkovský a jako vzácný host skotský biskup Maurice Taylor.
Právě tento posledně jmenovaný mluvil ve své přednášce o nutnosti osobního vztahu k Pánu Ježíši a vyprávěl k tomu následující příběh:

Stařičký biskup byl znám vroucí láskou a osobitým vztahem k Pánu Ježíši, a tak se ho jedenkráte ptali, jak to dělá, že je v tak důvěrném vztahu s Ježíšem.
Odpověď zněla: „Víte, já když ráno vstávám, hned říkám:
Dobré ráno, Ježíši.
A Ježíš odpovídá: Dobré ráno, Vaše Excelence".

A samozřejmě ke správné vyváženosti křesťana patří také vztah k bližním. Na toto téma přednesl myšlenku o. biskup M. Taylor při závěrečné mši sv.:

Ježíš nám řekl, že máme milovat bližní. Nemluvil o tom, že je máme mít rádi a sympatizovat s nimi. Ne, to nepřikázal. On nám přikázal milovat bližního. Milovat = umět něco udělat pro druhého, ochota k oběti Mít rád = citová náklonnost

2. Druhá myšlenka je z přednášky Io Croissant z komunity Blahoslavenství.
Téma: „...Jako muže a ženu je stvořil.“
To, co v Písmu následuje, není však prokletím muže a ženy, nýbrž je to cesta k návratu do Boží náruče.

Muž má vládnout nad viditelným světem a žena nad neviditelným.
Materialistický svět nemůže pochopit povolání ženy, neboť nevěří v duchovní svět.
Feminismus = snaha učinit ženu jako muže = cesta mimo = útok proti ženě jako matce = doba apokalypsy - ďábel útočí na matku a dítě.