Klub seniorů při farnosti

Úmrtím P. Bedřicha a následným odchodem jeho pastorační asistentky sestry Heleny Maláškové byla naše farnost částečně ochromena. Také klub seniorů stále čekal, až přijde nový kněz, a naše setkání se oddalovalo.

Nyní se charakter setkání poněkud změnil (Helenka chybí!). Nemá takový duchovní náboj. Věnujeme se více popovídání si mezi sebou, snažíme se protáhnout si svoje tělo i sdílet svoje dojmy a zážitky z neobvyklých cest. Pro zajímavost připomínám např. cestu do Svaté země (manželé Kašpárkovi, pí Marie Ševčáková). Při příležitosti Roku sv. Pavla jsme se blíže seznámili s jeho cestami.

Pro další setkávání máme stanoveny pevné termíny na následující období (setkání se konají ve středu v 9 hodin na faře v Ostrovačicích jednou za čtvrt roku): v září se setkání bude konat ve středu 23. 9., v prosinci ve středu 16. 12.

Některá témata nejbližšího zářijového setkání: přiblížení osobnosti Benedikta XVI., promítání filmu o Petře v Jordánsku. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Autoři článků: