Koncert Scholy sv. Petra a Pavla

Koncert Scholy sv. Petra a Pavla pod názvem Pocta sv. Cecílii se uskutečnil v neděli 23. listopadu 2008 v říčanském kostele (přesně v termínu uzávěrky tohoto čísla, proto jen velmi stručně). Kostel byl zaplněn, posluchači byli velmi spokojení, odměnili se účinkujícím dlouhotrvajícím potleskem.