Kostel sv. Mikuláše

Kostel je nejvýznamnější památkou obce Veverské Knínice. Je to  farní kostel veverskokníničské farnosti a je zasvěcen sv. Mikuláši. Stojí na mírné vyvýšenině při vjezdu do Knínic ve východní části obce.

Popis kostela

Původní stavba kostela byla gotická, o čemž svědčí výše zmíněný zachovalý vstupní portál na severní straně chrámové lodi. Nynější renesanční podoba kostela pochází z poloviny 18. století.

O dějinách kostela ve Veverských Knínicích můžeš číst více zde.

Chrámová loď v dnešní podobě je dlouhá skoro 16 m, široká 7 m. Celková výška věže je 33,7 m. Ve věži jsou umístěny 4 zvony (včetně umíráčku) a hodiny.
Další, spíše odborná charakteristika: Hladká fasáda členěna lesénami, u přístavku kněžiště pilastry na nároží. Loď prolomena třemi okenními osami půlkruhově zaklenutými s ústupkem. Okna zdobena šambránou. Při severní straně lodi přístavek sakristie, členěný lesénami. V severní lodi prolomen portálem s kamenným profilovaným ostěním, ostění zkoseno s hrotitým završením (z webových stránek obce).

Nad hlavním oltářem visí obraz sv. Mikuláše, patrona kostela. V kostele se dále nachází barokní socha blahoslavené Panny Marie. Podle ústního podání ji kostelu darovala jedna řeholnice z kláštera Porta Coeli, která po jeho zrušení žila ve Veverských Knínicích. Obrazy křížové cesty na postranních stěnách kostelní lodi pocházejí z roku 1851. Varhany na kůru a pocházejí z roku 1878. Ozdobou kostela jsou okna s vitrážemi s výjevy světců. Jsou darem knínických farníků, jejichž jména jsou na oknech rovněž uvedena. Nejnovější socha v kostele zobrazuje sv. Václava. Sochu zakoupil v roce 1950 tehdejší farář P. Ladislav Vybíral. Z téže doby pochází hlavní chrámový křišťálový lustr.

Další církevní památky a okolí kostela

Na návsi stojí socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1850. Na čtvercové podnoži je pískovcová socha světce v životní velikosti, oděného v kanovnickém rouchu s biretem na hlavě. Oběma rukama drží kříž, jeho hlava nakloněna k levému rameni, pohled směřuje k Ukřižovanému. Kolem hlavy se nachází obroučka s pěti hvězd. V roce 2002 restauroval sochu František Pavúček z Pavlova (z webových stránek obce).
Významný je také bývalý panský dvůr Na dědině, který patřil klášteru Porta Coeli v Předklášteří. Na průčelí budovy je zazděn klášterní znak z r. 1635.
Na pozemku v soukromém vlastnictví se nachází Boží muka barokního slohu, je 3 m vysoká, na přední straně s hlubokým výklenkem. Uvnitř je plastika Panny Marie.
Bezprostředně kolem kostela býval v dřívějších dobách hřbitov. Byl používán až do roku 1840.

Lidé a současnost kostela

Mše sv. ve Veverských Knínicích bývá (až na výjimky) v neděli v 10.30, ve všední dny obvykle ve středu v 17.00. Pro aktuální bohoslužby viz Pořad bohoslužeb.
O lidech, kteří kostel navštěvují a o službách, které tu vykonávají, čti zde.