Kostel sv. Václava a sv. Jana Křtitele

Kostel (spolu s farou) je nejvýznamnější památkou městyse Ostrovačice. Je zasvěcen sv. Václavu a sv. Janu Křtiteli. Jedná se o farní kostel ostrovačické farnosti.

Slohové určení

základy presbytáře: z 12. - 13. století
původní stavba s věží: konec 17. století (ranné baroko)
rozšíření lodi a kaple sv. Barbory: rok 1718 (baroko)
přístavek chrámové předsíně: 1803 (klasicismus)

Popis kostela

Na hlavním oltářním obraze jsou zobrazeni patroni kostela, sv. Václav a sv. Jan Křtitel. Je na něm pozoruhodné jedinečné spojení Čech a Moravy: sv. Václav drží emblém s Moravskou orlicí (podrobněji o tomto obrazu čti zde a zde).
Na bočním oltáři je vyobrazena smrt sv. Benedikta (foto viz zde) spolu se sochami dvou Benediktových žáků – sv. Maura a sv. Placida. Za pozornost stojí také Pieta – obraz v kapli sv. Barbory.
Na věži jsou tři zvony ze 16. – 17. století.

(čerpáno z webových stránek obce, zde a zde lze najít podrobnější popis kostela).

Historie kostela

Původní kostel byl postaven již ve 12. – 13. století. O tom svědčí románská stavba presbytáře. Z r. 1693 pochází zmínka o opravě kostela, v r. 1699 byla zvýšena věž a pokryta plechem.
Dále o dějinách ostrovačického kostela čti zde.

Okolí kostela

Před kostelem se nachází krásná socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1766. Jeden ze dvou andělíčků byl v květnu 2002 ze sochy odcizen.
Hřbitov býval do roku 1789 u kostela. Pak byl přestěhován na své dnešní místo za obec směrem na Veverské Knínice. Kolem původního hřbitova a kostela stávala zeď, která byla v roce 1881 zbourána a s ní i kaple sv. Jana Nepomuckého, která stávala naproti věži (čti podrobněji zde).
U kostela i jinde se nachází řada křížů, které budovali naši předkové a před kterými se modlili. Jsou to kříže z r. 1820 na křižovatce ulice Žebětínská a Kníničská, z r. 1902 za obcí směrem na Brno, z r. 1904 u silnice z Ostrovačic do Knínic, z r. 1908 za obcí směrem na Žebětín. Rok postavení kříže u kostela není znám.

Lidé a současnost kostela

Mše sv. v Ostrovačicích bývá (až na výjimky) v neděli v 7.45, ve všední dny obvykle v pátek v 18.00 a v sobotu v 7.45. Viz Pořad bohoslužeb.
O lidech, kteří kostel navštěvují a o službách, které tu vykonávají, čti zde.