Královéhradecká diecéze má nového sídelního biskupa

3. března 2011 jmenoval Svatý otec Benedikt XVI. Jana Vokála novým (v pořadí 25.) královéhradeckým biskupem. Stalo se tak bezmála po roce od chvíle, kdy byl tehdejší biskup Dominik Duka jmenován pražským arcibiskupem. Nový biskup bude vysvěcen začátkem května, uvedení do úřadu (intronizace) je plánováno na sedmý květen. Za své biskupské heslo si zvolil „Pod ochranu Tvou“.

P. Jan Vokál se narodil 25. 9. 1958 v Hlinsku v Čechách. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, kde v roce 1983 získal titul inženýr v oboru technická kybernetika.

V témže roce v září odešel do Říma, kde studoval filozofii a teologii a 28. května 1989 byl papežem Janem Pavlem II. vysvěcen na kněze.

Jako farní vikář sloužil nejdříve 2 roky v USA, a pak až do současnosti v různých pozicích na Státním sekretariátu ve Vatikánu. Na Papežské Lateránské univerzitě v Římě získal v roce 2005 licenciát a v roce 2008 doktorát teologie. V roce 2009 absolvoval rigorózní řízení na Univerzitě Karlově v Praze a stal se doktorem práv.

Na závěr svého poměrně dlouhého prvního rozhovoru pro Kat. týdeník vzkázal jeho čtenářům, což můžeme vztáhnout i na sebe: „Bůh je nekonečná Láska, Krása a Dobro. Je zde pro všechny. Svěřuji se do modliteb milých čtenářů a rád jim žehnám“.

Podle Katolického týdeníku č. 11/11

Autoři článků: