Křest a postní doba

Duchovní obnova s otcem biskupem Pavlem Posádem ve Zbraslavi byla milým i poučným setkáním farníků nejen ze Zbraslavi, ale i jejího okolí. Otec biskup zdůraznil důležitost přítomného okamžiku. „Žít přítomnost“ byla jeho úvodní slova při mši svaté. Pak následovala přednáška týkající se křtu a postní doby. Postní doba a velikonoční slavnost Vzkříšení nám pomáhá k novému přihlášení ke svému křtu, k obnově křestního slibu.

  • Křest je ponoření do Kristovy smrti a Kristova zmrtvýchvstání.
  • Křest nás vysvobozuje ze smrti (nový život nemůže být bez smrti).

3. neděle postníKristus je živá voda – pramen vody – Duch svatý.

  • Kdo přijme Ducha svatého, stane se pramenem vyvěrajícím k životu věčnému.

4. neděle postníKristus je světlo světa – světlo lidského života.

  • Křesťan je poslán světlo světa nést lidem. Nesmíme si je nechávat pro sebe. Křest je setkáním se světlem.

5. neděle postníKristus je vzkříšení a věčný život – spolu s Ježíšem máme překonat hranici smrti.

  • Kříž je strom, který nám přinese bohaté ovoce.

Víra a naděje otevírají životu nejvyšší smysl naší existence. Bez světla víry se celý vesmír uzavírá do hrobu zbaveného veškeré naděje.

Bylo toho mnohem víc, co jsme mohli od otce biskupa slyšet. Každý z nás si jistě zapamatoval něco jiného a pro něj důležitého. Díky otci biskupovi i všem obětavým lidem ze Zbraslavi jsme všichni mohli zažít příjemné setkání, za které jim všem patří náš upřímný dík.

ZMRTVÝCHVSTALÝ KRISTE,
ZBAV NÁS LHOSTEJNOSTI,
ZBAV NÁS POUHÉHO MECHANIZMU VÍRY,
DEJ, ABYCHOM ŽILI PLNĚ ZE SKUTEČNOSTI
TVÉHO VZKŘÍŠENÍ!

Autoři článků: