Kristus jde po cestách našeho utrpení

Ježíši Kriste, slíbil jsi, že budeš vždycky s námi.
Vím, že s celým lidstvem stále jdeš cestami utrpení.

Vím, že jsou:
lidé nevinně odsouzení, lidé osudem poznamenaní,
lidé k smrti vyčerpaní,
lidé násilím odloučení od těch, koho milují, lidé bez pomoci,
lidé nad zlobou zoufalí, lidé pro zábavu urážení,
lidé nepochopení, nepřijatí, a proto nešťastní, lidé ke zločinům donucení, zneužívané děti a znásilňované ženy, léčebny dlouhodobě nemocných,
lidé hladoví a žízniví, lidé umírající v opuštěnosti,
lidé nezaměstnaní a ze společnosti vyřazení.
Ježíši Kriste, slíbil jsi, že nás neopustíš a svým utrpením jsi vykoupil svět.
Buď silou a nadějí nás všech.

Mně, prosím, otevři oči, srdce a dlaň, abych pomohl těm, kdo trpí.
Buď se mnou v mém štěstí, jako jsi s nimi v jejich utrpení.
Mně i jim dej pocítit lásku.

Jedna z úvah v publikaci Petra Piťhy „Tři křížové cesty“, Praha 1999

Autoři článků: