Kvíz - co víš o kněžství?

1) Kdo ustanovil svátost kněžství?

 • a) Mojžíš
 • b) Ježíš
 • c) Petr

2) Kdy byla ustanovena svátost kněžství?

 • a) při Ježíšově proměnění na hoře Tábor
 • b) při vzkříšení Lazara
 • c) při poslední večeři

3) Komu svěřil Kristus své kněžské poslání?

 • a) všem svobodným mužům v Jeruzalémě
 • b) apoštolům
 • c) izraelskému kmeni Levi

4) Kdo jsou nástupci apoštolů?

 • a) všichni Ježíšovi učedníci
 • b) biskupové
 • c) pouze papežové

5) Kdo může udělovat svátost kněžství?

 • a) pouze biskup
 • b) biskup a kněz
 • c) pouze papež

6) Kolik je stupňů svátosti kněžství?

 • a) dva: kněz a biskup
 • b) tři: biskup, kněz, jáhen
 • c) čtyři: jáhen, kněz, biskup a kardinál

7) Jak se uděluje svátost kněžství?

 • a) vkládáním rukou biskupa na ramena svěcence
 • b) vkládáním rukou kněze do rukou biskupa
 • c) vkládáním rukou biskupa na hlavu svěcence a modlitbou

8) Kdo může přijmout svátost kněžství?

 • a) každý věřící svobodný muž, který vystuduje teologii na vysoké škole
 • b) pokřtěný svobodný muž, řádně připravený, kterého potvrdí příslušná církevní autorita
 • c) pokřtěný svobodný muž, řádně připravený a doporučený skupinou kněží

9) Co je nezbytné pro kněžství, i když to člověk nemůže ovlivnit?

 • a) povolání od Boha (potvrdí ho církevní autorita)
 • b) hudební sluch a schopnost zpívat (potvrdí zkušební komise)
 • c) souhlas místní církve (minimálně 25 osob)

10) Který trojí úřad přijímá biskup?

 • a) materiální, pastýřský a kněžský
 • b) učitelský, pastýřský a kněžský
 • c) spirituální, učitelský a kněžský

11) Jak se jmenuje území s věřícími, o které pečuje biskup?

 • a) biskupát
 • b) diakonát
 • c) diecéze

12) Jaké jsou biskupské insignie (znaky)?

 • a) mitra, berla, pektorál a prsten
 • b) mitra, solideo a berla
 • c) mitra, berla a speciální boty

13) Co je to apoštolská posloupnost?

 • a) zvláštní sloupky v Římě, na které se zapisují jména všech papežů
 • b) seznam všech následovníků apoštolů až do dnešní doby
 • c) nepřerušená řada biskupů od apoštolů až po dnešní biskupy

14) Který biskup je nástupcem apoštola Petra?

 • a) římský biskup, tj. papež
 • b) biskup s největším počtem věřících
 • c) každý biskup, který má ve znaku klíče - symbol apoštola Petra

15) Kolikrát za život může člověk přijmout svátost kněžství?

 • a) kolikrát chce
 • b) kolikrát dovolí papež a církevní stanovy
 • c) pouze jednou

16) Na jak dlouho přijímá člověk kněžství?

 • a) na tak dlouho, jak určí biskup
 • b) na dobu, než jde svěcenec do důchodu
 • c) navždy

17) Který světec je patronem kněží, zvláště farářů?

 • a) sv. Jan Maria Vianney
 • b) sv. Jan Bosko
 • c) sv. Jan Nepomucký

18) Co slibují kněží při svěcení svému biskupovi?

 • a) poslušnost a spolehlivost
 • b) lásku, úctu a věrnost
 • c) úctu a poslušnost

19) Co je to celibát?

 • a) naprostá odevzdanost kněze Kristu a církvi tím, že se zříká mnohoženství
 • b) naprostá odevzdanost kněze Kristu a církvi tím, že se zříká manželství
 • c) naprostá odevzdanost kněze Kristu tím, že se zříká setkání se ženami

20) Kdo je nositelem „všeobecného kněžství“?

 • a) každý pokřtěný, protože křtem je spojen s Kristovým kněžstvím
 • b) každý pokřtěný mužského pohlaví
 • c) každý, kdo věří, že Ježíš je kněz

Z knihy Praktické podněty k Roku kněží a tématu kněžství,
Biskupství brněnské 2010.