Láska matek proměňuje svět

Modlitby matek (dále jen MM) je nové modlitební ekumenické hnutí, které vzniklo přibližně před deseti lety v Anglii, kde několik prostých žen pocítilo touhu a potřebu modlit se za své děti a vnoučata. Během několika let se hnutí MM rozšířilo do celého světa.

Přestaň hlasitě plakat
a ronit slzy,
vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův, však oni se vrátí
Z nepřátelské země.
Je naděje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinův.
Synové se vrátí na své území
".
(Jer 31,16-17)

Podle doporučení Veroniky, zakladatelky hnutí, se scházíme pravidelně. Při našich setkáních se sjednocujeme navzájem v modlitbě a během setkání odevzdáváme své děti a blízké lidi do Ježíšovy péče. Dočkaly jsme se mnoha vyslyšených modliteb.
Modlíme se zvláště za naše děti a v souvislosti s tím za naše manžele - otce našich dětí, dále za blízké lidi, kteří nás poprosili o modlitbu, ale také za lidi nemocné či ve složité životní situaci, o kterých se dovídáme, dále za naši farnost, rodiny ve farnosti, za našeho duchovního otce a také za všeobecné úmysly v církvi, v našem národě a na celém světě.
Některé z nás se zúčastnily celonárodních setkání MM, konkrétně v roce 2003 na Velehradě a v roce 2005 v Brně.

V našich farnostech máme 2 skupinky MM, v Říčanech a Veverských Knínicích. V Říčanech se maminky a babičky scházejí jednou měsíčně - každé druhé úterý v měsíci v podvečer a Veverských Knínicích každý týden ve čtvrtek dopoledne. Je samozřejmě možné vytvářet další skupinky MM. Podrobnější informace o MM přineseme v dalším čísle našeho zpravodaje.
Srdečně zveme do našich skupinek MM další maminky a babičky, které pociťují touhu a důležitost modlit se za své děti a vnoučata.