Lidé a současnost kostela v Ostrovačicích

Mše sv. v Ostrovačicích bývá (až na výjimky) v neděli v 7.45, ve všední dny obvykle v pátek v 18.00 a v sobotu v 7.45. Pro aktuální bohoslužby viz Pořad bohoslužeb.

V současné době chodí do kostela (v neděli) 60 – 70 lidí (při posledním sčítání farníků 19. 4. 2009 na bohoslužbě bylo 67 věřících).
Varhaník: pan magistr Zdeněk Pololáník.
Při mších svatých přisluhují tito ministranti: Petr a Martin Řezaninovi, Karel a Lukáš Krškovi, Pavel a Jan Česnekovi, Tomáš Krška, Milan Kryštof, Marek Pokorný.
Rovněž zde působí několik lektorů.
Bohoslužby připravují úklidem a zdobením květinami další farníci.