Lidé a současnost kostela v Říčanech

Mše sv. v Říčanech bývá (až na výjimky) v neděli v 9.00, ve všední dny obvykle ve čtvrtek v 18.00. Pro aktuální bohoslužby viz Pořad bohoslužeb.


V současné době chodí do kostela (v neděli) 80 – 100 lidí (při posledním sčítání farníků 19. 4. 2009 na bohoslužbě bylo 88 věřících).
V kostele zpívá schola sv. Petra a Pavla pod vedením Dagmar Ryšánkové, varhanice kostela. Nácviky scholy bývají v současné době ve středu večer v 18 hodin v domě u Ryšánků. O schole se lze dočíst více v knize Říčany, 770 let od první písemné zmínky, Brno 2007, str. 114n (viz zde).
Při mších svatých přisluhují tito ministranti: Petr a Jan Volaví, Šimon Ondráček.
Rovněž zde působí několik lektorů.
Bohoslužby připravují úklidem a zdobením květinami další farníci.