Lidé a současnost kostela ve Veverských Knínicích

Mše sv. ve Veverských Knínicích bývá (až na výjimky) v neděli v 10.30, ve všední dny obvykle ve středu v 17.00. Pro aktuální bohoslužby viz Pořad bohoslužeb.
V současné době chodí do kostela (v neděli) 30 – 50 lidí (při posledním sčítání farníků 19. 4. 2009 na bohoslužbě bylo 61 věřících).
Kostelník: pan František Čertek.
Varhaník: magistra Zdeňka Nejezchlebová.
Při mších svatých přisluhují tito ministranti: Václav a Jakub Kadlčkovi, Vít, Radek a Dominik Nejezchlebovi.
Rovněž zde působí několik lektorů.
Bohoslužby připravují úklidem a zdobením květinami další farníci.