Liturgické oblečení

CO MOŽNÁ NEVÍME
Alba (z lat. alba vestis) je bílé roucho a značí čistotu srdce, kterou nám dobyl Kristus svou vlastní krví.
Cingulum (lat. = pás) - bílý lněný provaz, jímž se přepásává alba a značí zdrženlivost od zlých žádostí.
Štola (řec. stolé - šat) - dlouhý pás, který se pokládá zezadu kolem krku a splývá přes ramena dopředu. Značí jho Kristovo, jež má kněz radostně nést.
Rocheta (neboli komže) - z lat. carnisia, je zkrácená alba, sahající po kolena. Užívá se jí při udílení sv. svátostí a při průvodech.
Kasule (z lat. kasula) = chyška, to je plášť, který je po stranách až k ramenům vystřižen. Má různé liturgické barvy a je různě bohatě zdoben. Značí rovněž jako štola sladké jho Kristovo.