Malý kamínek k mozaice vzpomínek na P. Benedikta Malého

Rok před svou smrtí, v roce 1997, slavil P. Benedikt Malý 60 let svého kněžství. Dozvěděla jsem se o tom a poslala mu přání k tomuto jubileu. Mimo jiné jsem se zmínila o mamince a tatínkovi, kteří v těch dnech slavili 60 roků společného života. Byla jsem mile překvapena, když během tří dnů přišel od něj dopis s poděkování a zároveň milé přání mým rodičům. A co víc, i po letech byl jeho rukopis úhledný a krásný, bez ohledu na jeho stáří a nemoc.

Uvědomila jsem si, jak mi někdy dlouho trvá, než odepíši na dopis. Hodně jsem se zastyděla a vzala si tento příklad jako krásné ponaučení.

Díky otče Benedikte!

Autoři článků: