Manželská setkání (1993)

Letos v červenci jsme společně prožili 7 krásných dní na Manželských setkáních v Ostravě-Porubě. Ten týden přinesl nám oběma i našemu vzájemnému vztahu tolik dobrého, že se chceme se všemi, kteří ještě o této akci neslyšeli, o naše zážitky podělit.
Manželská setkání jsou zaměřena na obnovu křesťanského rodinného života. Zúčastnit se jich mohou manželské páry bez ohledu na věk, a to i s dětmi, pro které je připraven samostatný program. První taková setkání u nás probíhala podle finského vzoru ve druhé polovině 80. let ještě ilegálně. Od roku 1990 se uskutečňují pod patronací olomouckého arcibiskupství. Letos se zúčastnilo 230 manželských párů. O více než 300 dětí se staralo 130 pečovatelů.
Jádrem programu byly cca 1,5 hodinové přednášky (vždy jedna dopoledne a jedna odpoledne). Na ně navazovala práce ve skupinách čítajících 3-4 manželské páry. Zde se obsah přednášky pod vedením jednoho páru, který již setkání nejméně lx absolvoval, dále probíral, příp. prakticky procvičoval. Přednášky tématicky pokrývaly všechny podstatné oblasti manželského života (křesťanské základy manželství, priority, odpuštění, základy komunikace, pozornosti, rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita atd.). Nepřednášeli profesionálové, ale vybrané manželské páry, které základní téma obohatily o zážitky a zkušenosti z vlastního rodinného života. Řada těchto svědectví většinu z nás opravdu hluboce oslovila.
Program měl velmi bohatý duchovni rámec. Ráno jsme obvykle začínali mší svatou, večer bylo možné se zúčastnit ekumenické bohoslužby slova a společné modlitby. K dispozici byla i trvale otevřená kaple. Celý týden s námi trávilo i několik kněží, s nimiž bylo kdykoliv možné se poradit o různých problémech, příp. přijmout svátost smíření.
To vše, co jsme doposud uvedli, jsou jen strohá fakta, která jsme znali již předem od přátel, účastníků předešlých ročníků. V Porubě jsme však zjistili, že na Manželských setkáních může jít o daleko víc - že se tam můžeme jeden druhému ještě více a hlouběji odevzdat, jak jsme to před lety vyjádřili v manželském slibu a tím se naše manželství může opravdu stát místem trvalého setkávání s Bohem.
Těžko lze na omezeném prostoru popsat tu radostnou atmosféru a přímo hmatatelný pocit Boží přítomnosti. Většina z nás by mohla svědčit o tom, jak Pán zcela konkrétně zasáhl do našich vztahů a uzdravil některá (mnohdy dlouho skrytá) zranění. Proto všem, kteří by měli zájem dovědět se o Manželských setkáních více, nabízíme další informace.