Měsíc květen

Měsíc květen
je zasvěcen té, která je Květem Ráje. Matce všeho lidstva. Ničím Neposkvrněné, Milované, Duchem svatým vyvolené - Panně Marii.
Sv. Jan napsal: „Kdo tě nebude milovat, až tě pozná?“
A tak jsme chtěli lásku k Panně Marii vyjádřit i zpěvem. A také potěšit a udělat radost druhým. Proto jsme v měsíci květnu zazpívali bratřím a sestrám ve Vev. Knínicích, v Brně - v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici, v Jinošově a v Kralicích. A jak už to bývá - obohaceni jsme byli především my. O nová poznání, setkání s druhými lidmi, o vědomí, že děláme-li něco s láskou v srdci, pak při vší nedokonalosti se nebesa radují.
Děkujeme Bohu za to, že můžeme zpívat s radostí.

Schola

TOBĚ PANÍ
Maria vidím
je ti k pláči
že duše šlapou
do bodláčí
a tam je
zraní hřích

Maria
zřídlo pramenité
v zeleném hubí
nebe skryté
studánko
nemocných

Nabírám v tobě
Matko Paní
třpytivou vláhu
k rozjímání
co je to svatě žít.

Jan Král

Autoři článků: