Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka

02.10.2009 - 19:00

Dne 2. října 2009 v 19 hodin bude zahájen již pátý ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka.

Program tohoto ročníku festivalu je následující:

2. října 2009, kostel sv. Jakuba v 19.00 hod

Lucie Žáková - varhany, Jaroslava Pěchočová - klavír
Program: Z. Pololáník, A. Dvořák, L. Janáček, F. Chopin

9. října 2009, kostel sv. Jakuba v 19.00 hodin
Giovanni Clavora Braulin (Řím, Itálie)
Program: Anonimo, B. Galuppi, J. S. Bach, R. Vaughan Williams, Z. Pololáník, J. Rheinberger

16. října 2009, rotunda sv. Kateřiny v 19,00 hodin
Ludmila Vernerová - zpěv, Jan Verner - trumpeta, Irena Chřibková - varhany
Program: G. F. Händel, J. Pachelbel, A. Vivaldi, G. Frescobaldi, A. Scarlatti, J. K. Kuchař, J. Haydn, L. Mozart, D. Stachowitz, Z. Pololáník, F. Schubert, J. Lidon, W. A. Mozart

23. října 2009, kostel sv. Jakuba v 19.00 hodin
Marek Kozák - varhany, Janáčkova konzervatoř Ostrava
Program: J. S. Bach, L. Vierne, Improvizace na dané téma

Podrobněji o programu festivalu lze číst např. zde.

Jsme moc rádi, že mezinárodní festival nese jméno našeho milého farníka a varhaníka, pana Zdeňka Pololáníka, slavného hudebního skladatele. Organizátoři festivalu na svých webových stránkách takto vysvětlují své rozhodnutí:
Proč Zdeněk Pololáník? Zdeněk Pololáník (nar. 25. 10. 1935 v Tišnově) je absolventem konzervatoře v Brně (obor varhany) a Janáčkovy akademie múzických umění (skladba) a patří bezesporu k nejvýznamnějším soudobým skladatelům. Směle jej můžeme zařadit k takovým veličinám jako byl Jan Hanuš nebo jakou je Petr Eben. Obdivuhodný je nejen široký záběr jeho skladatelské činnosti, ale i invence, která je patrná v každé jeho skladbě. Komponuje rychle a lehce. Navázal kontakt s divadlem, televizí a rozhlasem a až dosud složil stovky partitur pro divadelní a televizní inscenace. Pololáníkův skladatelský záběr není však zdaleka vyplněn jen skladbami „na zakázku”. V dlouhé řadě jeho opusů jsou skladby komorní, ale na druhé straně díla rozměrná, ať už určená pro koncertní pódium, či divadelní jeviště. Komponuje rád na texty, které mají patinu věků, jako například oratorium „Šir haš-širim”, což je Šalamounova „Píseň písní” v hebrejském originále, nebo „Proglas” pro soprán a instrumentální soubor na staroslověnský text. Velkého úspěchu v řadě provedení dosáhl jeho balet „Pierot”.
Duchovní hudba je oblast, které věnuje v průběhu celého uměleckého života skladatel svou pozornost. A opět - v nejširším záběru - od prosté, každodenní „chrámové hudby”, až po velká díla. Četné skladby pro varhany jsou dokladem skladatelovy invence, ale i důkazem důvěrné znalosti všech technických a interpretačních možností tohoto nástroje, který sám mistrovsky ovládá. Z. Pololáník v roce, kdy bude náš festival zahájen I. ročníkem [tj. v roce 2005] oslaví 70. narozeniny. Pro své celoživotní dílo, mezinárodní věhlas, své skladatelské, interpretační, pedagogické, ale i lidské vlastnosti si tato výrazná osobnost zaslouží, aby některá z periodických kulturních akcí nesla právě jeho jméno.

Ilustrační foto (nahoře) zobrazuje varhany v Lateránské bazilice v Římě.