Misijní neděle (2005)

Jeden dárek navíc

V říjnu tohoto roku (2005) jsme slavili Misijní neděli, kdy jsme si připomínali, že máme pomáhat všem potřebným lidem na světě. Zvláště my děti myslíme na jiné děti v akcích Papežského misijního díla dětí.

Způsoby podpory jsou různé, např. kreslení pohledů pro misie, prodávání misijního koláče. Letos bychom chtěli v adventu vyzkoušet novou tradici. Tato akce se jmenuje Jeden dárek navíc. Zvláště v předvánočním čase chceme myslet na děti, které
vánoce slavit nemohou, protože nemají rodiče, v jejich zemi je válka, nemají co jíst a podobně. Určitě bychom jim také přáli, aby dostali aspoň jeden dárek, který by jim udělal radost. Dokážeme našetřit nějaké peníze, které by těmto dětem pomohly?

Do této akce se můžete zapojit všichni - děti i dospělí. My malí a větší však víme určitě lépe než rodiče, kolik stojí dárky či dárečky, které bychom si přáli pod stromeček. Proto bude pro nás asi snadnější vědět, jaký dárek bychom mohli koupit třeba za 5, 50 nebo 100 Kč. Pokud přispějeme určitou částkou, můžeme vybraný dárek nakreslit nebo napsat na ozdobu a tu nalepit na nakreslený vánoční stromek, který bude od 1. neděle adventní vystavený v kostele.

Aby to měli dospělí jednodušší, stačí, když na ozdobu napíší jen částku, kterou chtějí věnovat, nebo nalepí ozdobu prázdnou.
Věříme, že tato akce pomůže potřebným dětem a udělá jim radost, protože ... možná se po nás nežádá více, než abychom rozzářili jeden obličej.

Loni tato akce proběhla ve Veverských Knínicích pod vedením katechetky Hany Mikšové a bylo vybráno přes 4000 Kč.

děti našich farností