Modlitba a společenství křesťanů

Modlitba člověka, který objevil důležitost společenství křesťanů

Pane, po léta jsem dělal něco špatně,
a právě vždycky v neděli.
Chodil jsem sice na mši,
ale slavil jsem oběť vždy
jen jako soukromou pobožnost.

Jak se mohlo stát,
že jsem přišel do kostela
a přitom se nezajímal o souseda.

Přiznávám, že jsem chtěl splnit nedělní povinnost,
abych jednou později neměl potíže
na onom světě.

Pane, provinil jsem se náboženským sobectvím,
které myslí jen na záchranu
vlastní duše.

Provinil jsem se pýchou,
protože jsem se považoval za lepšího,
než jsou ti, kteří se méně horlivě
snaží o záchranu své duše.

Proto jsem zkreslil oběť společenství
na soukromou pobožnost, především jsem se modlil za sebe,
proto jsem přinášel  tak málo plodů.

Pane, odpusť mi mou vinu,
mé sobectví a pýchu,
které nemají nic společného
s tvou láskou ke všem, s tvou obětí za všechny,
za všechny rasy a třídy,
za všechny hříšníky.

Proto mi připadá každá oběť tak těžká,
proto ze mne nevyzařuje tvá láska,
protože jsem myslel jen na sebe,
protože jsem se považoval za lepšího,
než jsou ostatní.

Pane, pomoz nám stát se společenstvím
a prožívat společenství,
když přicházíme do tvého domu
modlit se a obětovat.