Modlitební společenství

Možná, že jste již někdy slyšeli, že v naší farnosti funguje modlitební společenství. Pokud by Vás zajímalo, co to takové „spolčo“ je, čtěte dál.

Na začátku toho všeho stála Irena. Ta se do naší farnosti přistěhovala, a protože jí chyběla společná modlitba, dala se do práce. Osobně pozvala na první společenství několik farníků a také požádala otce Ludvíka, aby to vyhlásil ve všech 3 kostelích. A pak už jen čekala, jak to dopadne.

Poprvé jsme se sešli v říčanském kostele a bylo to takové oťukávání. Téměř nikdo nevěděl, co se bude dít, co má od toho očekávat, možná jsme se i styděli. S každým dalším setkáním však z nás stud opadal, ustálil se i počet účastníků. Momentálně se setkáváme jednou za 14 dní, většinou na faře. Je nás 6, zástupci Říčan, Ostrovačic i Veverských Knínic.

A jak takové společenství probíhá? Vedle modlitby (jak je patrné z názvu) se stihneme i zasmát a taky si zazpívat.

Když tak teď s odstupem času o tom všem přemýšlím, jsem přesvědčena, že naše kroky do tohoto společenství vedl Duch sv. Každé společenství totiž funguje na principu důvěry, vytváří se v něm určité vztahy a vazby, a sami víme, že ne každému se dokážeme otevřít. Snad mohu za každého z nás šesti potvrdit, že to tak funguje. A když máme jakýkoliv problém, těžkosti, starosti, víme, že na to nejsme sami. V modlitbě za to prosíme společně.

Ale o tom zase jindy…..

Autoři článků: