Mons. Josef Veselý

Narodil se 28. července 1929 ve Zlámance u Kroměříže. V létech 1940 – 1948 studoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, od roku 1948 do roku 1950 na teologické fakultě UP v Olomouci.

V roce 1950 nastoupil na tři roky vojenskou službu k PTP. V létech 1954 – 1961 pracoval v Oblastní galerii v tehdejším Gottwaldově. V roce 1961 byl zatčen pro členství ve Společenství Vladimíra Neuwirtha, a po vykonstruovaném procesu vězněn do roku 1965 v Ostravě a Valdicích.

Ve vězení byl 8. prosince 1962 biskupem Korcem tajně vysvěcen na kněze. Po návratu z vězení byl zaměstnancem Prefy a Vinných sklepů Kroměříž. V létech 1968 – 1970 dokončil teologická studia v Litoměřicích. Na první kaplanské místo nastoupil v roce 1970 do Ludgeřovic u Ostravy, od roku 1971 se stal na deset let administrátorem farnosti Budišov nad Budišovkou. V roce 1981 byl ustanoven administrátorem farnosti Opava – Jaktař. Od roku 1987 pak jmenován farářem farnosti Panny Marie v Opavě a také děkanem opavského děkanátu. V roce 2005 odešel na odpočinek k Dcerám Božské Lásky na Kylešovském kopci v Opavě, kde až do posledních okamžiků svého života horlivě sloužil v kapli Mariana, ale také všem, kteří k němu přicházeli.

Byl čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži a 5. února 1991 byl jmenován čestným papežským prelátem.

Během života získal různá ocenění. 16. září 2001 obdržel za svůj dlouholetý duchovní a kulturní přínos Opavě Cenu Petra Bezruče. 5. července 2005 mu pak ČBK udělila na Velehradě Děkovné uznání za jeho básnické dílo odrážející poselství evangelia a křesťanskou spiritualitu. Dne 28. října 2009 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva.

V pátek 5. února 2010 byl ve věku 80 let povolán do Otcova domu. Jeho pohřeb se konal v konkatedrále Panny Marie v Opavě v sobotu 13. února 2010 při mši svaté v 10 hodin. Po mši svaté byl pochován do kněžské hrobky na Městském hřbitově v Opavě.

K těmto informacím z parte zemřelého dodejme ještě jednu důležitou pro naše farnosti: Některé básně Mons. Josefa Veselého vyšly postupně v našem farním zpravodaji a tak jsme ho mohli takto zprostředkovaně poznávat i za jeho života.

Na závěr uveďme verše z vánočního a novoročního přání, které ještě nedávno Josef Veselý rozesílal svým blízkým:

I kdyby nešlo o nic víc
než o tajemnou chvíli
kdy jsme se setkali
stiskli si ruce
a úsměvem se pohladili
již to je velký dar
za který moc děkuji

I kdyby nešlo o nic víc
než o vzájemnou jistotu
že o sobě víme
a denně i na dálku
prožíváme tiché společenství
důvěry a lásky
již to je velký dar
za který moc děkuji

I kdyby nešlo o nic víc
než o to že kříže své
společně si nadzvedáme
a bolesti své skryté
proměňujem na energii výkupnou
již to je velký dar
za který moc děkuji

I kdyby nešlo o nic víc
než o dobré povědomí
že všechny nejistoty
samoty a opuštěnosti
překonáváme radostnou nadějí
jejíž kořeny sahají až k Betlému
kde z Růže Kvítek vykvet nám
a pokoj přinesl
lidem dobré vůle
již to je velký dar
za který nepřestáváme
denně děkovat

P. Josef Veselý