Náboženství pro dospělé

V pátek 12. 2. v 19 hodin bude na faře náboženství pro dospělé. Všichni farníci, kteří se chtějí vzdělávat dále ve víře, jsou srdečně zváni!

Život farnosti: