Náboženství pro dospělé

Opět slýcháváte v ohláškách zprávičku o tom, že v pátek v 18.45 bude na naší faře „náboženství pro dospělé“. O co se jedná? A co se v tom náboženství učíme?

Po základních informacích o Bibli (co je Bible, důležitost Bible, kánon biblických knih, autoři Bible, literární druhy atd.) se nyní, podle volby samotných účastníků náboženství, budeme zabývat vybranými osobami z Bible, spíše těmi méně známými, přičemž budeme pátrat po základních informacích o historickém pozadí jejich života i biblických knih, které o nich pojednávají, a pak přemýšlet i o tom, k čemu nás tyto osoby zvou, co nám ukazují svým životem.

Možná to vypadá příliš složitě a učeně, ale není tomu tak. Navíc se ve společenství můžeme na cokoli ptát a o čemkoli diskutovat, a to i mimo okruh probírané látky, třeba i o aktuálních problémech ve farnosti. Rozhodně to není pro nějaké učence.

Všichni jsou srdečně zváni! Přijďte se alespoň někdy podívat. Třeba vás tato setkání zaujmou a budete pak přicházet pravidelně. Vždy v neděli na konci mše sv. bude ohlášeno, zda se náboženství v pátek koná anebo ne.

Autoři článků: