Napsali o Zdeňku Pololáníkovi

Není možné, aby zde bylo vše, co kdy kdo o panu Pololáníkovi napsal. Vždyť třeba na konci září 2009 při hledání na Google se po vyhledávání objevilo 25900 výsledků. Proto se spokojíme jen s několika.

Maličkou základní informaci podává Katolický týdeník 38/2009. Důležité „místní“ informace podává článek na webových stránkách obce Ostrovačice. Zvláště kvůli odkazům a literatuře je velmi cenná stránka na české wikipedii. V souvislosti životním jubileem 75 let je pěkný článeček z měsíčníku české misie v Chicagu "Hlas národa". Článek pana starosty Tomáše Hájka viz na jiném místě.

Katolický týdeník 38/2009

ZDENĚK POLOLÁNÍK (nar. 1935), absolvent brněnské konzervatoře a JAMU, vystudoval skladbu a hru na varhany. Ve své tvorbě, která byla provedena již ve většině vyspělých zemí světa, uplatňuje pestrou rozmanitost žánrů. Ve výčtu interpretů Pololáníkových skladeb, od rozměrných orchestrálních děl až po prosté písně, figurují jména předních dirigentů, sólistů a hudebních těles. Vytvořil také hudbu pro více než 400 filmových, televizních a scénických děl. Teprve po roce 1989 začal učit na JAMU, kde založil kabinet duchovní hudby. Za svou celoživotní uměleckou práci pro církev byl odměněn řadou cen v soutěžích liturgické hudby, medailí sv. Petra a Pavla brněnského biskupství a Řádem sv. Cyrila a Metoděje České biskupské konference. Je čestným občanem městyse Ostrovačic, kde žije, a nositelem Ceny Jihomoravského kraje. Dcera Jana a syn Petr pokračují v rodové hudební tradici.

Autor textu: Štaud, Václav v KT 38/2009

Webové stránky městyse Ostrovačice

- významný moravský hudební skladatel
- titul (čestný občan městyse Ostrovačice) udělen 26. září 1998
- čestné občanství uděleno při příležitosti oslav 950. let od první písemné zmínky o obci z roku 1048

Stručný životopis

· narozen 25. října 1935 v Brně
· rodina se odstěhovala do Ostrovačic, kde si otec zřídil řeznictví
· vystudoval brněnskou konzervatoř a Janáčkovu akademii muzických uměni v Brně, obor varhany
· již jako student se začal zajímat o kompozici a stal se z něj jeden z nejvýznamnějších českých soudobých hudebních skladatelů
· je významným autorem scénické, rozhlasové a filmové hudby, autorem oper „Pierot“ a „Paní mezi stíny“, starozákonní „Písně písní“ a dalších symfonických a ostatních skladeb; samostatnou kapitolou je jeho duchovní tvorba
· před svým odchodem do důchodu působil jako pedagog na JAMU v Brně
· je varhaníkem kostela sv. Václava a sv. Jana Křtitele v Ostrovačicích
· při příležitosti oslav 950. výročí od první písemné zmínky o obci složil oficiální obecní znělku
· je ženatý, s manželkou vychoval dceru a syna (oba se rovněž věnují hudbě)

(odkaz na webové stránky obce)

Wikipedie

Zdeněk Pololáník (* 25. října 1935, Brno) je český hudební skladatel, varhaník a pedagog působící v Ostrovačicích.

Na brněnské konzervatoři studoval varhany u prof. Josefa Černockého a skladbu u prof. Františka Suchého. Po absolutoriu konzervatoře v roce 1957 pokračoval ve studiu skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u prof. Viléma Petrželky a Theodora Schaefera. Po absolutoriu JAMU (1961) se věnuje skladbě jako svobodnému povolání. Je autorem více než 700 děl, z toho cca 400 kompozic tvoří filmová, televizní a scénická hudba. Pedagogicky působil na JAMU. V roce 2005, u příležitosti jeho 70. narozenin, byl po něm pojmenován Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka v České Třebové, jehož dramaturginí je Irena Chřibková.

Bibliografie (výběr)

 • Smolka, Jaroslav a kol.: Malá encyklopedie hudby. Editio Supraphon Praha, 1983.
 • Vysloužil, Jiří: Hudební slovník pro každého II. Vizovice, 2001.
 • Beneš, Jiří: Zdeněk Pololáník oslavil jubileum. In: Harmonie č. 5, 2006.
 • Saláková, Leona: Na ohlížení není čas. In: Cantus č. 1, 2007.
 • Ptáček, Ondřej: Komponovat duchovní hudbu je pro mne přirozené a nutné. In: Katolický týdeník č.50, 2000.
 • Ptáček, Ondřej: Chrámová hudba nesmí rozptylovat. In. Katolický týdeník č.26-27, 2001.
 • Kittnarová, Olga: Pestrá paleta zdeňka Pololáníka. In: Harmonie č.5, 2001.
 • Vlková, Ludmila: Koncert z tvorby Zdeňka Pololáníka. In: Opus musicum č. 1, 1996.
 • Frydrych, Karol: : Dá sa byť celý život iba skladateľom? In: Kultúra č. 16, Bratislava 2007.
 • Frydrych, Karol: Dá se být celý život jen skladatelem? In: Psalterium č.6, Praha 2007. In: Hlasy národa, Voices of the nation (Měsíčník české misie v Chicagu) č. 11, USA-Chicago 2008.
 • Marek, Jan: Životní jubileum Zdeňka Pololáníka. In: Varhaník (Časopis pro varhanickou praxi) č.5, 2005.
 • Frydrych, Karol: IV. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka. In: Zpravodaj Musica sacra č. 5, Brno 2008.

Diskografie (výběr)

 • Pololáník-Dvořák/Brněnský filharmonický sbor. Antiphona 1996.
 • Gloria in excelsis/Kantiléna. Panton 1994.

Publikace (výběr)

 • Mezinárodní varhanní festival v Olomouci. In: Zpravodaj Musica sacra č.4, 2004.
 • Josef Pukl ve vzpomínkách skladatelů: In: Ve službách královského nástroje. Gloria, Rosice u Brna, 2001.
 • Setkávání prostřednictvím hudby. In: Pokorně a s láskou. Gloria, Rosice u Brna, 2007.
 • Na ohlížení není čas! [rozhovor]. In: CANTUS 1/2007, č. 72, Unie českých pěveckých sborů, Praha, 2007.
 • Vzpomínka na P. Provazníka. In: Psalterium č.2, Praha 2007.

(odkaz na wikipedii)

Zdeněk Pololáník jubilující

Pravděpodobně každý slyšel jméno Zdeněk Pololáník. A pokud chodí do kostela a toto jméno snad neslyšel, zná alespoň jeho dílo, neboť skladby pana Zdeňka Pololáníka často zní a chválí Boha v našich kostelích. Jsou to nesčetné žalmy, propria a nebo velmi známé písně jako Aleluja, církev zpívá, Vyvolil si apoštoly a mnohé jiné. Jeho hudbu známe i z mnoha dramatických pořadů pana Miroslava Gabriela Částka, který již vícekrát vystupoval i v Chicagu.

Zdeněk Pololáník, narozený 25. října 1935, je český hudební skladatel, varhaník a pedagog působící v Ostrovačicích. Po absolutoriu na konzervatoři v roce 1957 pokračoval ve studiu skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a od roku 1961 se věnuje skladbě jako svobodnému povolání. Je autorem více než 700 děl, z toho asi 400 kompozic tvoří filmová, televizní a scénická hudba. Pedagogicky působil na JAMU.

V roce 2005, u příležitosti jeho 70. narozenin, byl po něm pojmenován Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka v České Třebové. V letošním roce, kdy oslaví 75 let byl na jeho počest uspořádán festival Hudební jaro Zdeňka Pololáníka v Tišnově.

Hlas národa 9/2010, str. 20

Na hlavní stránku o panu Zdeňku Pololáníkovi.