Národní konference hnutí "Modlitby matek" v Brně

V říjnu na brněnském Biskupském gymnáziu proběhla Národní konference hnutí "Modlitby matek". Pro naše setkání byl vybrán verš z žalmu "Veď mě cestou své pravdy a poučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v Tebe" (25,5).

Téma cesty si ke své přednášce zvolila i farářka z Církve československé husitské Eva Matějková.

Mluvila mimo jiné o tom, že cesta je stejně důležitá jako cíl. Mnohdy žijeme v minulosti (nepřestáváme truchlit), nebo v budoucnosti (nevíme, co bude dál), ale Bůh se nachází v přítomnosti. Je třeba se teď zastavit, abychom se podívali, v čem žijeme, upřít pozornost dovnitř svých hranic. Tam většinou narazíme, dostaneme se do střetu mnohdy ostřejšího než meč. Naše sny se rozbijí. Mnohdy chceme uspíšit svoji cestu, jsme netrpěliví, abychom se dostali ke svému cíli co nejdřív, začneme se i chovat svévolně.

Chtěla bych k tomu jen dodat, že je dobré mít odvahu, a neutíkat před skutečností, vzít za ni odpovědnost, i když je mnohdy velmi drsná a nelíbí se nám. Ale jen tehdy člověk kráčí po správné cestě. Navíc máme tu milost, že můžeme prosit o pomoc samotného Boha.

Večer prvního dne proběhly modlitby za uzdravení vnitřních zranění, doprovázené otcem Ignácem. Tyto modlitby jsou každoročně velmi požehnané. Jako celá tato akce.

Autoři článků: