Národní konference Modliteb matek

16.10.2009 - 18:00

V Brně na Biskupském gymnáziu se ve dnech 16. – 18. 10. 2009 konalo "Celostátní setkání Modliteb Matek".
Mezi zhruba třemi stovkami žen-matek s touhou modlit se za sebe i za své blízké byly i naše dvě farnice z Veverských Knínic. Bylo to pro ně veliké povzbuzení.

Zvláště požehnaná byla modlitba za uzdravení v sobotu večer a svědectví víry ostatních matek. Sám pan biskup Vojtěch Cikrle přišel účastnice pozdravit na začátku konference. Vrcholem setkání byly mše svaté, sloužené každý den.

Klíčové slovo konference:

(Bože) Veď mě cestou své pravdy a poučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v Tebe (Ž 25,5).