Narození Páně

Nad probouzejícím se

Betlémem,    

v růžové mlze
pozvolna svítá...
*
V ranních paprscích

vánoční zvony tam,
nad Zemí zaslíbenou

slavnostně znějí

a k betlémské jeskyni,

 

Aby Ježíška spatřili,

přicházejí všichni ti,

kteří v Něm
svého Spasitele poznali.

*

A mezi nimi
dnes i my,

a tak jako Josef,

po dvou tisíciletích
nad Ježíškem se skláníme...

*

Poemu Narození Páně, ze které jsme vám kousek představili, napsala Běla Schovancová. Její manžel Ladislav Schovanec dílo doplnil svými ilustracemi. Kniha, ve které se nachází ještě ilustrace Jana Dostála, vyšla ve vydavatelství Knihař v Praze v r. 2010.