Narozeninové setkání na faře

To, že ostrovačická fara občas "praská ve švech", je všeobecně známo. Stává se totiž, že nově zrekonstruovaný farní sál nestačí pojmout všechny farníky, kteří přijdou na určité setkání. Tentokrát však to byl farní dvůr, který "praskal ve švech" a byl plný lidí (a taky aut a stolů...). Podle kvalifikovaného odhadu se setkání v neděli odpoledne (12. 9. 2010) zúčastnilo více než 120 lidí.

Hlavním popudem setkání byla oslava narozenin faráře Ludvíka Bradáče i některých dalších farníků.

Panu faráři k jeho pětašedesátinám (45 let života a 20 let kněžství) popřáli nejen místní farníci, ale i 29 jeho bývalých farníků z Ratíškovic (a on moc a moc děkuje za přání, modlitby i samotnou účast na oslavě).

Na fotce úplně nahoře mladí ratíškovští manželé připomínají to, jak si před osmi roky hned druhý den po nástupu o. Ludvíka do Ratíškovic udělili svátost manželství. Na druhé fotografii pak lze vidět první stranu skladby, kterou napsal (na slova Václava Renče) pan Zdeněk Pololáník a věnoval ji oslavenci. Schola sv. Petra a Pavla z Říčan, spolu se všemi ostatními účastníky, během setkání i píseň zazpívala.

Oslava byla plná radosti a mimo jiné se ukázalo (jako ostatně už během pěší pouti na Velehrad), že spolupráce mezi našimi farnostmi a farností Ratíškovice je opravdu plodná (ve smyslu Gal 5,22-23), a že tudíž je třeba v této započaté tradici pokračovat.