Naši faráři

Faráři Ostrovačice

Za vytvoření seznamu farářů Ostrovačic vděčíme vynikajícímu zdroji: webovým stránkám městyse Ostrovačice. Od r. 1663 máme zachovanou nepřerušenou řadu jmen duchovních, kteří se starali o ostrovačickou farnost – od r. 1663 do r. 1676 z Domašova, potom už ze samotných Ostrovačic. Do r. 1663 známe jména pouze tří duchovních správců:

  • Burkhard – první známý ostrovačický farář, zmíněn v roce 1338
  • Valentin – farář z roku 1388
  • Jiří Reich – zmíněn v roce 1636

Zde se nachází seznam kněží, působících v ostrovačické farnosti od r. 1663. V závorce jsou uvedena jména kooperátorů (kaplanů), kteří pomáhali faráři se spravováním farnosti.

Faráři Říčany

Říčanech byla vlastní duchovní správa jen mezi 14. a 17. stoletím. Ze 14. století jsou známa i jména některých kněží, kteří v Říčanech úřad duchovních správců zastávali. Po husitských nepokojích a válkách, jež jak se zdá, Říčany ušetřily, jest znám jako farář říčanský Jan, řečený Dreye, jenž se však roku 1453 fary vzdal a stal se později farářem v Domašově. Ještě toho léta 16. června byl na Říčany investován Polák Jiří ze Slupce, kněz diecése hnězdenské. Ten byl posledním nám známým katolickým duchovním v Říčanech (Říčany, 770 let od první písemné zmínky, Brno 2007, str. 73).
Vzhledem k těmto skutečnostem nelze vytvořit seznam farářů, působících v Říčanech. Seznam kněží Ostrovačic je v zásadě platný pro Ostrovačice i Říčany.
Více o církevních dějinách Říčan je možno se dočíst zde ("Farnost Říčany").

Faráři Veverské Knínice

Díky písemným podkladům z pozůstalosti P. Ing. Mons. Bedřicha Provazníka zde můžeme uvést relativně úplný přehled kněží, kteří ve Veverských Knínicích vykonávali duchovní správu. Přehled farářů veverskokníničské farnosti začíná rokem 1640.