Nejkrásnější Ave Maria

Ve středu 5. 5. v 19.30 se v římskokatolickém kostele sv. Václava v Tišnově konal druhý ze tří koncertů "Hudebního jara Zdeňka Pololáníka". Jeho název byl "Nejkrásnější Ave Maria".

Jak je zřejmé již z názvu koncertu, zazněly na něm Ave Maria od různých hudebních skladatelů od 16. století (G. Caccini) až po současnost (L. Kuba, Z. Pololáník).

Některé skladby byly tiché, sladké, v jiných znělo volání z hlubin temnot slzavého údolí k nebeské matce s prosbou o záchranu.

Program, jako i základní informace o interpretech koncertu (Olga Procházková, soprán, František Šmíd, varhany), lze najít na pozvánce na koncert.

Mnozí z našich farností jsme se na koncert vypravili, abychom v měsíci květnu uctili Pannu Marii tím, že budeme přítomni na této netradiční májové pobožnosti, a taky abychom vyjádřili svou vděčnost panu Zdeňku Pololáníkovi, našemu varhaníkovi, na jehož počest se koncert konal. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek. (A i když byl nezapomenutelný, můžeme na něj vzpomínat např. poslechem Ave Maria Zdeňka Pololáníka. Přítomná nahrávka ovšem byla pořízena jinde a v jiném obsazení).