Noc kostelů 2010

Noc kostelů je projekt, který vznikl poprvé v r. 2005 ve Vídni a rozšířil se nejen do celého Rakouska, ale i k nám.

Co je smyslem Noci kostelů, které jsou otevřeny déle než do půlnoci? Nabízí veřejnosti možnost v klidu je navštívit, poznat jejich kulturní hodnotu, seznámit se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, slova, modlitby, meditace atd.

Záštitu nad letošní Nocí kostelů převzal brněnský biskup Mons.Vojtěch Cikrle, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek a další představitelé veřejného života. V Brně je 28 kostelů a modliteben a bylo celkem připraveno více než 400 programů.

Účastnila jsem se Noci kostelů v Duchovním centru P. Martina Středy a bl. Marie Restituty na Lesné, které se letos poprvé připojilo se svým programem k ostatním kostelům.

Noc kostelů začala  mší sv. v 18 hodin, kterou sloužil její duchovní správce P. Mgr. Pavel Hověz za účasti jáhna a celé řady ministrantů. Poté následovalo vystoupení dětí, které hrály na hudební nástroje, a schola mladých „Živé rytmy“ pod vedením Mgr. Jany Kubové.

Programu se účastnil i starosta části Brno-sever Ing. Leo Venclík, který ve svém projevu povzbudil mladé za jejich hru a zpěv. Filmové dokumenty o blahoslavené Marii Restitutě a vize stavby  nového kostela na Lesné zaujaly návštěvníky stejně dobře jako písničkář Petr Lutka. Pozdní večer před 22. hodinou patřil vážné varhanní hudbě v podání Mgr. Jany Kubové.

Po 23. hodině zazněla „Varhanní chvilka“ Bc. Dominika Leplta. Duchovní správce byl během celého večera přítomen k osobním rozhovorům. Pro návštěvníky bylo připraveno i drobné občerstvení.

V brožurce, které vydalo Biskupství v Brně, jsem se dočetla o programech ve všech kostelích. V katedrále sv. Petra a Pavla zpíval ve 20,30 hod. Dómský komorní sbor Missu brevis Zdeňka Pololáníka a v pozdních hodinách o půlnoci byl pořad Mir. Částka Citadela Ant. De Saint - Exuperyho s hudbou téhož autora.

Nevlídné počasí a vydatný déšť neodradil návštěvníky od účasti na Noci kostelů a zdá se, že její obliba rok od roku stoupá.

Autoři článků: