Nová kniha o P. Damiánovi, misionáři malomocných

V poslední době se stalo atrakcí v různých zemích světa organizovat celostátní ankety o tom, kdo je největší osobností toho kterého státu. Podobné ankety proběhly i na území Čech a Slovenska. Ve Francii zvítězil Charles de Gaulle, v Německu Adenauer, v Anglii Churchil, v Čechách Karel IV., na Slovensku Milan Rastislav Štefánik. Zatímco v mnohých státech vyhráli panovníci, politici, umělci či sportovci, v malém státě Evropy, v Belgii, zvolili účastníci této ankety 1. prosince 2005 za největší osobnost své země misionáře malomocných P. Damiána de Veuster.

P. Damián obětoval svůj život službě malomocným v kolonii, do které byli vyhnáni a odkázáni sami na sebe. Přišel tam jako dobrovolník v roce 1873 a žil uprostřed těchto lidí nepřetržitých 15 let, když sám nakažen malomocenstvím umírá. Přišel tam jako služebník lásky, která byla tak veliká, že lidé přestali nazývat Molokai peklem na zemi. Ještě za jeho života ho nazvali „Nebem na zemi“ a toto pojmenování tam platí dodnes. „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo svůj život položí za své přátele.“ (Jan 15,13) - stojí na pomníku P. Damiána v Kalaupapě na Molokai.

Většina věřících lidí na území Čech i Slovenska zná knihu německého autora Wilhelma Hünermanna Otec vyhoštěných, která vyšla koncem čtyřicátých let minulého století. Nicméně náročnému čtenáři neunikne určitá románovost, až sladkost, se kterou popisuje své hrdiny. Autor nové knihy měl veliké štěstí prostudovat velice bohatou, obsáhlou, cizojazyčnou, literaturu, vypovídající nejen o hrdinském životě P. Damiána, ale i jiných osobnostech, které slovanský čtenář dosud nezná. Osmkrát navštívil Molokai, jakož i světové archivy, které uchovávají korespondenci či historické dokumenty P. Damiána. Nové informace, jakož i zkušenosti z denního života v kolonii malomocných, shrnul do obsáhlé publikace, kterou nazval havajským výrazem pro svatou zem - Aina hemolele - Molokai. Kniha má 650 stran: 450 stran textu a 200 stran obrazového materiálu.

Proč by mohl být P. Damián přitažlivý i pro česko-slovenské čtenářské publikum? Především žil autenticky své kněžství. Přišel do kolonie ve 33 letech, zdravý a plný elánu. Od počátku se ztotožnil s malomocnými, žil přesně jako oni. Nedělal rozdíly mezi katolíky, evangelíky a nevěřícími, všichni byli jeho rodina. Peníze, které dostával, rozděloval na všechno potřebné: na dřevo pro stavbu domečků pro nemocné, na potraviny, na stavbu vodovodu, na ošetřovnu, na šatstvo, na výrobu rakví, ale i na stavbu kostela, který byl dostavěn teprve těsně před jeho smrtí. Každodenní havajské vedro a zápach z hnisajících ran malomocných vydržel díky přesnému řádu dne. Nejdůležitější místo v něm měla modlitba, ze které čerpal sílu: breviář, růžence, meditace a hlavně každodenní adorace Nejsvětější Svátosti oltářní. V tom ho také následovala Matka Tereza z Kalkaty, pro kterou se stal největším vzorem.

Autor knihy Petr Žaloudek se narodil na Slovensku, v současnosti žije ve Vídni, známe ho z několika přednášek i občasné služby lektora při našich bohoslužbách. Prosíme o modlitbu za toto dílo o světci moderní doby. Kniha vyjde ve slovenštině.

Slavnostní prezentace knihy se uskuteční v Bratislavě 26. října 2006 v 17 hodin v prodejně KNA - ulice Medená č. 17. Hudební vložka - Pavel Helán z Brna a Eva Rozsypalová z Bratislavy. Jste na tuto slavnost zváni. Více na www.kna.sk.