Novéna 2011

Od 3. 6 – 9. 6., vždy v 19:30 hod., v Říčanech se konala Novéna k Duchu svatému.

Vytvořili jsme úžasné společenství, ve kterém jsme se modlili, chválili a děkovali jsme Bohu, také jsme prosili a mnoho se zpívalo.

Součástí novény bylo i přečtení úryvku z knihy Zjevení sv. apoštola Jana a kázání.

V některých dnech po skončení setkání novény přišlo ze strany některého z farníků pozvání na příjemné posezení. Bohu i všem milým lidem upřímně děkujeme!