Noví dospělí křesťané

Tak máme mezi sebou 21 nových dospělých křesťanů! Dne 6. září 2009 z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho přijali tito mladí lidé svátost křesťanské dospělosti a určitě se dary Ducha svatého projeví v jejich životě i v životě našich farností.

Bohoslužba byla slavnostní, ale současně neformální, dotýkala se jak rozumu tak i citu přítomných.

Užuž to vypadalo, že biřmovanci budou panem biskupem vyzkoušeni ze svých znalostí, nakonec to však dopadlo jinak (a určitě bylo některým z nich líto, že nemohli své znalosti projevit).

O. biskup ve svém kázání mj. vzpomněl nedávno zemřelou starostku obce paní Jaroslavu Čertkovou jako příklad křesťana, žijícího pro druhé a majícího starost o veřejné věci.

Tato určitě nejvýznamnější událost tohoto roku v životě našich farností se konala rámci oslav 750. výročí trvání farnosti Veverské Knínice a byla obohacena dalším duchovně-společenským programem v sobotu a v neděli 5. a 6. září.

Po oba dny bylo možné shlédnout na obecním úřadu i ve škole umělecké výtvory veverskokníničských obyvatel či rodáků, prohlédnout si fotografie z dějin obce a farnosti a nahlédnout do kronik, obecní, farní a školní. Na obecním úřadě vystavovali svá díla akademický sochař pan Nikos Armutidis a akademický malíř pan Vladimír Kokolia, ve škole jsme si mohli prohlédnout keramické práce paní Lucie Cardové.

V neděli odpoledne od 15 hodin v areálu "U Hutků" při poslechu cimbálové muziky jsme si pochutnávali na grilovaných specialitách, ochutnávali jihomoravská vína, a především byli spolu, věřící i nevěřící, v pokoji a dobré pohodě.

Setkání se moc vydařilo, nejen kvůli velikému množství lidí, kteří tam byli, ale především kvůli zmíněné blízkosti všech lidí. Bohu patří díky za tyto jeho dary!

O. biskup během oběda rozmlouvá s biřmovanci a jejich kmotry.

Další fotografie ze slavnosti je možné shlédnout zde.