Novinky z redakční kuchyně OŘÍKu

Při jednání redakční rady nad obsahem tohoto čísla Oříku se s kolektivem spolupracovníků rozloučila Magda Valešová z Říčan. Podle svých slov se bude i dál externě starat o rubriku "Okénko pro děti". Otec Ludvík Bradáč Magdě upřímně poděkoval za dlouholetou práci, popřál jí hodně klidu a spokojenosti a vyslovil přání, aby nadále pokračovala v úspěšné práci katechetky.

Zastoupení Říčan v RR bude posíleno o paní Ivu Ďáskovou a paní Marii Ševčákovou. Vítáme je v RR a přejeme jim dobrý pocit z této práce!

Autoři článků: