Nuncius

Apoštolský nuncius v České republice

Apoštolský nuncius v České republice je diplomat na úrovni velvyslance zastupující Svatý stolec a papeže u Vlády České republiky. V souladu s usnesením Vídeňského kongresu z roku 1815 je doyenem diplomatického sboru. Současným, už třetím nunciem, je arcibiskup Diego Causero.

Diego Causero

Diego Causero se narodil 13. ledna 1940 v Moimacco (Itálie). Po studiu teologie vstoupil roce 1973 do diplomatických služeb Svatého stolce, pracoval na nunciaturách v Nigérii, ve Španělsku, v Sýrii a v Austrálii, a působil jako vyslanec Svatého stolce u Spojených národů v Ženevě. V roce 1991 otevíral Apoštolskou nunciaturu v Albánii, v roce 1992 byl jmenován apoštolským nunciem v Čadu a v roce 1993 také ve Středoafrické republice a v Republice Kongo (Brazzaville). 31. března 1999 se stal apoštolským nunciem v Sýrii.
6. ledna 1993 přijal biskupské svěcení z rukou papeže Jana Pavla II. jako gradský titulární arcibiskup.
10. ledna 2004 byl jmenován apoštolským nunciem pro ČR.

(zdroj: Katalog brněnské diecéze, Brno 2007, str. 7 a wikipedie. Viz též zde).